Día da Paz: Actividades

  • Lectura do manifesto.
  • Exposición de carteis.
  • Convocatoria de certame literario.
  • Audición musical de poemas.

 

Manifesto do Día da Paz:

Desexamos:

 A fartura fronte á fame

 A educación fronte ao analfabetismo.

 A hospitalidade fronte ao racismo.

 O diálogo fronte ás liortas.

 A esperanza fronte ás desilusións.

 A verdade fronte á mentira.

 A xustiza fronte á iniquidade

 PAZ…………….!

______________________________________________

PRIMEIRO CERTAME LITERARIO “DÍA INTERNACIONAL DA PAZ E A NON VIOLENCIA”

 Tema: A PAZ: empatía, tolerancia, solidariedade…

Modalidade: relato curto (mínimo unha cara, máximo dúas)

 Establécense dúas modalidades:

  • 1º ciclo da ESO
  • segundo ciclo da ESO e Bacharelato.

 O xurado estará formado por: un membro do equipo directivo,un profesor, un alumno e un membro da ANPA.

 Haberá un premio para cada categoría.

 Os traballos premiados serán publicados na revista do IES. Deberán presentarse baixo pseudónimo e acompañados dunha plica(un sobre cos datos do autor). Entregaranse na Biblioteca antes do 1/3/10.

_________________________________________________