Dado que o último luns de mes de marzo coincide coas vacacións de Semana Santa, non haberá sesión do Club lector. Reanudaremos os encontros o último luns de abril.

Comentaremos os libros lidos e a película “A gran sedución”.

a gran seducion 2