IMG-

Porque non hai máis ca unha, “o día da nai” no Merlín vai durar todo o mes.

“A educación é un poder para as mulleres, e iso é polo que os terroristas lle teñen medo á educación. Eles non queren que unha muller se eduque para que non pense demasiado”. MALALA, premio Nobel.

“Quen educa a unha muller educa a todo un pobo”, GANDHI, premio Nobel.

Por isto e por tantas cousas este mes propoñemos varios libros a elixir. Todos teñen como protagonistas a nais.

Nai, de Neira Vilas.

Memorias para Xoana, de Marica Campo.

Las doce tribus de Hattie.

A la sombra del árbol violeta.

El libro de mi destino.

También esto pasara.

Las hijas de Hanna.

El silencio de las palabras.