O luns día 29 é a última sesión do Club lector Merlín II.

Comentaremos a figura e a obra de Carlos Casares.